torsdag 17 maj 2018

English test w. 22

Hej,

Provet kommer att handla om  det som vi har arbetat med under hela årskurs 4. Vi har gått igenom allt som kommer på provet och eleverna har skrivit ned allt de bör kunna i sina skrivböcker. Eleverna kommer att få olika uppgifter under lektionerna nästa vecka, som de kan öva på. De har också fått ett papper med alla nedan punkter som de kan öva på hemma inför provet tillsammans med Workbook.


English test week22
4.1 Wednesday 30/5
4.2 Thursday 31/5


Du ska kunna:
·     Vanliga verb(finns på glosor.eu:  Homework w.21)

·     När ett verb står i presens (nutid) lägger man till ett –s eller –es på verbet i tredje person singular: he /she /it som gör något. T.ex. I sing –she sings, eller I eat – he eats. (Workbook s.17)

·     Hur man böjer de oregelbundna verben to be: I am, you are, he/she/it is, we are , you are, they are) Workbook s. 8
och verbet: to have: I have, you have, he/she/it has, we have, you have, they have.

·     Plural s, i engelskan visar man att det finns flera av något genom att lägga till -s i slutet av ordet: one cat, two cats. (Workbook s. 14)

·     Fråga vad klockan äroch svara i varje hel och halvtimme. (Workbook s. 86)
What time is it? 
-It is three o´clock = Klockan är tre.
- It is half past twelve = Klockan är halv ett.

·     Ställa frågor med do eller does och svara på frågorna (workbook s.98 + 108)
-      Do you like horses? 
-      Yes, I do. / No, I don’t.
-      Does Adam like football?
-      No, he doesn’t. / Yes, he does.

·     Possessiva pronomen: ord som talar om vems något är t.ex. min, din, hennes o.s.v.
my, your, his, her, its, our, your och their. (Workbook s. 44 +102)

·     Substantiv i bestämd form (huset, flickan) på engelska sätter du ett the framför substantivet:
A house, the house – ett hus, huset
A girl, the girl– en flicka, flickan

·     När man använder gentiv -s. I engelskan använder man apostrof (´) och ett när man vill visa att någon äger något. (Workbook s. 117) T.ex.
Susan´s book is good, Linda´s dog is brown. Do you like Sam’s new bike?


Ha en skön helg!
Helen Webster
-->

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar