tisdag 24 oktober 2017

4:1 Undersökning

Hej!
I morgon, onsdag, ska eleverna i 4:1 undersöka i vilken miljö som gråsuggor trivs bäst i. De har planerat i grupp om hur de ska genomföra undersökningen och vad de behöver ta med sig för material. Påminn gärna era barn om att ta med sig det de behöver till undersökningen. /Petra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar