onsdag 6 september 2017

Svenskläxa hösttermin 2017 (Båda klasserna)

Denna läxa spänner sig över hela terminen. Läxan är att barnen ska läsa minst 60 minuter i veckan hemma.  Här fungerar 10 min/6 dagar i veckan, 15 min/4 dagar eller annat förslag. Vill ni vara snälla att tillsammans med ert barn göra upp en plan som ni tycker passar er vardag bäst. Vi kommer också diskutera denna plan under kommande utvecklingssamtal.

När det gäller läsandet hemma så kan och får det varieras; att läsa själv, att läsa tillsammans eller att bli läst för. Tillsammans med boken har barnen en logg/läxbok och i den ska eleven uppskatta hur mycket hen läst. Ni vårdnadshavare ska också signera loggen en gång i veckan.

På onsdagar kommer vi kolla hur det går för samtliga elever. Det kommer också ibland ges en läxa som hör ihop med läsningen. Dessa tillfällen, då eleverna får en läxa som hör ihop med sin läsning, kommer läx-instruktioner läggas ut på bloggen. Ett exempel på detta är veckans uppgift, som kommer i slutet av inlägget.

Är någon oklart så är det bara att höra av sig till oss på mail: per.claesson3@varberg.se eller helen.webster@varberg.seLäxa till vecka 37

Läxa till onsdag den 13 september är den vanliga läxan - att läsa minst 60 minuter hemma. Denna veckas tillägg är att minst 20 minuter av dessa 60 ska högläsas för någon. Man kan läsa för någon i familjen, en granne eller en kompis.

Den person som blir läst för ska signera i läxboken (denna skrivbok finns i elevernas väska).


Mvh. /Per och Helen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar